Dyrygent Chóru Akademos
Elżbieta Niczyporuk

Elżbieta Niczyporuk  ukończyła z wyróżnieniem Wydział Artystyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tuż po studiach rozpoczęła pracę w Stanach Zjednoczonych jako nauczyciel muzyki w Polish Supplementary School w New Jersey, gdzie założyła zespół wokalno – instrumentalny “Elibabki” i z którym nagrała dwie płyty.

Po powrocie do Polski w 2006 roku rozpoczęła pracę w Międzynarodowym Liceum Paderewski w Lublinie, gdzie założyła chór Akademos High School, prowadząc równocześnie zajęcia z muzyki, teatru i indywidualnej emisji głosu.

W roku 2008 współtworzyła musical Do Paderewskiego… z powrotem”, wystawiony w lubelskim Teatrze Muzycznym z okazji 15-lecia Liceum. Pani Dyrygent przygotowała wszystkie partie chóralne, a także sama wystąpiła na scenie jako solistka. Kolejnym scenicznym wydarzeniem był musical “Banana” w reżyserii pani Elżbiety Niczyporuk, wystawiony na deskach Teatru Muzycznego w Lublinie. W 2010 roku Pani Dyrygent założyła chór Akademos Junior, pięć lat później chór Akademos Kids w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie, a w roku 2019 z inicjatywy nauczycieli Międzynarodowych Szkół Paderewski powstał chór Akademos Teachers, do którego należą nauczyciele szkoły podstawowej i liceum. Pod jej kierunkiem nie tylko chóry uzyskały wiele prestiżowych nagród, ale również soliści występujący w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Pani Dyrygent Elżbieta Niczyporuk jest uhonorowana licznymi wyróżnieniami, do których między innymi należą:

  • Medal Unii lubelskiej „W uznaniu za bogaty dorobek i wybitne osiągnięcia w pracy artystyczno-dydaktycznej oraz zasługi na rzecz chóralistyki, w podziękowaniu za wieloletnią obecność w życiu kulturalnym Lublina, a także promocję Miasta na scenach krajowych i międzynarodowych”;
  • Medal 700-lecia Miasta Lublin „W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”;
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej „Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”;
  • Złota Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr „Za szczególne osiągnięcia artystyczne i organizatorskie”;
  • Tytuł „Bene Meritus Terrae Lublinensi” w kategorii Kultura;
  • II miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie “Pedagog Roku 2013”;
  • Nagroda Kuratora Oświaty „Za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej”.

Wszystkie wywiady udzielone przez Dyrygent Elżbietę Niczyporuk znajdują się w zakładce: My w mediach.

 

Scroll to Top